top of page

Görsel Test (VT)

Visual Testing (VT)

Nesnelerin, parçaların veya bileşenlerin gözle muayenesi veya görsel muayenesi, en eski ve güvenilir tahribatsız muayene yöntemidir. Test yöntemi bir kalite güvence aracı olarak hemen hemen her ürüne uygulanmaktadır. Nesneler veya öğelerdeki en zararlı kabul edilemez süreksizlikler, yüzey açılma süreksizlikleridir. Görsel tarama, muayene veya testler, bu kabul edilemez yüzey süreksizliklerini pahalı test yöntemleri uygulamadan başarılı bir şekilde tespit edebilir. Uluslararası Gemi Tedarik, AS 3978, ASME'ye uygun olarak kaynaklı bağlantıların veya fabrikasyon bileşenlerin, dökümlerin, dövme parçaların, haddelenmiş ürünlerin ve diğer birçok dövme ürünün görsel incelemesini gerçekleştirir. V Madde 9, ASE IX QW 194, EN 970, ISO 10042, ASTM diğer benzer standartlar.

bottom of page