top of page

Girdap Akımı Testi (ECT)

Çok frekanslı girdap akımı sistemleri , iki frekanstan daha fazla  denetim bobinlerini çalıştırabilen ekipmanı ifade eder . Bu tür enstrümantasyon, Enerji Üretimi ve Petrol ve Gaz endüstrilerinde boru denetimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu denetimin başlıca avantajları, bir prob çekmesinden toplanan denetim bilgilerini artırma yeteneği, farklı frekanslarda aynı süreksizlik sinyalinin karşılaştırılması, gürültü kaynaklarının azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olan frekansların karıştırılması ve algılama, yorumlama ve boyutlandırma yeteneklerini geliştirmesidir.

Herhangi bir girdap akımı incelemesinin kritik bir bileşeni, test numunesi ile aynı veya çok benzer malzemeden üretilen referans standartlarına göre üniteyi kalibre etme yeteneğidir. Boru denetimi durumunda, bir ASME boru çukuru standardı gereklidir.

 

 

 

Eddy Current denetiminin avantajları şunlardır: küçük çatlaklara ve kusurlara karşı hassas, yüzey ve yüzeye yakın kusurları algılar, anında sonuç alınabilir, ekipman taşınabilir, minimum parça hazırlığı gereklidir, probların parça ile temas etmesine gerek yoktur ve inceleme yeteneği karmaşık şekiller ve iletken malzemelerin boyutları. Eddy Current'in sınırlamaları arasında; sadece iletken malzemeler incelenebilir, gerekli beceri ve eğitim diğer tekniklerden daha kapsamlıdır, yüzey kalitesi ve pürüzlülük testi etkileyebilir.

bottom of page