top of page

Sıvı Penetrant Testi (PT)

Penetrant testi, kılcal hareketin özelliklerine veya sıvının yüzey ıslatma özelliklerinden dolayı küçük bir açıklığa kapatıldığında sıvının yükselmesi veya tırmanması olgusuna dayanır. Penetrant testi, nispeten pürüzsüz, gözeneksiz yüzeylerde yüzey kırılma süreksizliklerini bulmak için kullanılır.

 

 Penetrant muayenesi ile bulunabilecek kusur türleri şunlardır:

 

  •  Rolled Ürünler: penetran anormallikleri (çatlaklar, dikişler veya laminasyonlar) tanımlar

 

  • Dökümler: soğuk kapamalar, sıcak yırtıklar, gözeneklilik, üfleme delikleri veya büzülme

 

  • Dövmeler: aydınlatıcı çatlaklar, bindirmeler veya dış patlamalar

 

  • Kaynaklar: çatlakları, gözenekliliği, alttan kesmeyi, üst üste gelmeyi, füzyon eksikliğini veya penetrasyon eksikliğini belirlemek için

 

 İki ana penetrant türü vardır; floresan veya görünür. Her yöntemin içinde, suyla yıkanabilir, postemülsifiye edilebilir-lipofilik, solvent uzaklaştırma ve postemülsifiye edilebilir-hiperdrofilik dahil olmak üzere çeşitli yöntemler vardır. Tip ve penetran yöntemi, 1-4 hassasiyet seviyelerine göre seçilir ve şantiye koşullarına ve diğer değişkenlere dayalıdır.

 

 Penetrant testiyle ilgili altı ana adım vardır:

 

1. Ön Temizleme: Parçalar kir, yağ, pas, kireç, yağ veya gresten arındırılmış olmalıdır.

 

2. Penetrant Malzemenin Uygulanması: Penetran malzeme, malzeme üzerine fırçalama, püskürtme, daldırma/daldırma veya akıtılarak uygulanabilir.

 

3. Bekleme Süresi/Penetrantın Giderilmesi: Penetrantın mevcut kusurları doldurmasına izin vermek için çözeltinin yüzeyde "kalmasına" izin verilmelidir. Bekleme süreleri penetrant tipine, sıcaklığa ve malzeme tipine ve bitişine göre değişir. Uzaklaştırma tekniği kullanılan penetran tipine bağlıdır, yani Solventle Çıkarılabilir, Suyla Yıkanabilir veya Sonradan Emülsifiye Edilebilir.

 

4. Geliştirici Uygulaması

 

5. İnceleme/Değerlendirme: Hemen hemen tüm durumlarda, müfettiş, belirli bir kabul/red kriteri ile penetrant göstergelerini değerlendirir ve göstergenin kaynağını belirlemeye çalışır.

 

6. Post Clean: Son adım, tüm penetran işleme malzemelerini bileşenden çıkarmaktır.

 

 Penetrant testinin başlıca avantajları şunlardır:

 

  •  Kullanımı nispeten kolay

 

  • Çok çeşitli malzeme türlerinde kullanılır

 

  • Geniş alanlar veya büyük hacimli parçalar/malzemeler hızlı ve düşük maliyetle denetlenebilir

 

  • Karmaşık geometrilere sahip parçalar kolayca incelenebilir

 

  • Göstergeler, anormalliğin görsel bir görüntüsünü sağlayan parçanın yüzeyinde doğrudan üretilir

 

  • Aerosol sprey kutuları ekipmanı çok taşınabilir hale getirebilir

Liquid Penetrant Testing (PT)
bottom of page