top of page

Ultrasonik Kalınlık Ölçümü

Ultrasonic Thickness Measurement

Erozyon ve bozulma karakterizasyonu için endüstriyel tesislerin mekanik ekipmanlarında en yaygın kullanılan NDT yöntemlerinden biri ultrasonik yöntemle kalınlık ölçümleridir. International Ship Supply, deneyimli ve sertifikalı denetçileri ile borular, basınçlı kaplar, kazanlar, tanklar vb. üzerinde üst düzey kalınlık ölçüm hizmetleri sunmaktadır. Kalınlık ölçümü, UT probu nesne yüzeyine yerleştirilerek elde edilir. Yerel veya genel kalınlık azalmaları, yüksek hassasiyetle belirlenebilir ve ölçülebilir. Ölçüm için kullanılan cihazlar, ölçüm verilerini bir veri kaydediciye kaydetme olanakları ile taşınabilir ve hafiftir. Farklı probların kullanılması, erişilemeyen yüzeylerde, çok ince plakalarda, yüksek sıcaklıklı ortamlarda, boyanın üzerinde ve ayrıca yoğun lokal korozyona sahip yüzeylerde herhangi bir yüzey düzeltme gerektirmeden kalınlık ölçümleri yapma yeteneği sunar.

 

Yöntemin avantajları:

 

  • Doğrudan sonuçlarla hızlı ölçümler

 

  • Yüksek hassasiyetli ölçümler

 

  • Denetlenen nesne hizmette olabilir.

 

  • Özel bir yüzey hazırlığı gerekli değildir.

 

  • Boya sökülmeden ölçüm yapılabilir.

 

  • Uygun problar kullanılarak erişilemeyen bölgelerde ölçümler yapılabilir.

 

  • Çoğu durumda, yüzeyi temizlemeye gerek kalmadan (özel problar kullanarak) aşınmış yüzeyleri ölçme imkanı vardır.

 

  • Aynı noktalarda tekrarlanan ölçümler ile kalınlık azalma gözlemleri ile korozyon hızı hesaplamaları yapılabilmektedir.

 

  • Yüksek sıcaklıklı yüzeylerde ölçümler mümkündür.

 

  • B-Scan formunda korozyon profilinin gösterilmesi.

bottom of page